Komunikacijske veščine za vodstveni kader


Vodstveni kader mora na jasen in razumljiv način komunicirati s svojimi podrejenimi za doseganje želenih rezultatov. Izkoristite moderne komunikacijske kanale za učinkovito komunikacijo, s čimer boste lahko na enkrat podelili naloge večim zaposlenim in enostavno dokumentirali sestanke. Vsi boste jasno vedeli, kakšni so dogovori in cilji ter v vsakem trenutku znali oceniti, na kateri točki ste in kdaj boste dosegli zastavljene cilje.


Vsebina izobraževanj:


1. Pomen komunikacije

 • komunikacija - temeljni pripomoček uspešnega vodje
 • vpliv komunikacije na organizacijsko klimo
 • naravnanost vodje
 • komunikacija kot motivacija
 • načini komunikacije

2. Kdaj je komunikacija učinkovita
 • odnos med vsebino in načinom sporočanja
 • faze v procesu komuniciranja - sistematičen prenos vsebin
 • predstavitvene tehnike in strukturiranje za razumljiv prenos vsebine
 • učinkovita pretočnost komunikacije

3. Ciljno naravnano in uspešno komuniciranje
 • pomen osebne vizije, samo- motivacija in lastna iniciativnost
 • pogum in sposobnost uveljavljanja
 • spoznavanje samega sebe in premagovanje lastnih ovir

4. Samozavestno nastopanje
 • osnove retorike
 • govorica telesa
 • tehnike prezentiranja

5. Učinkovito vodenje pogovorov
 • osnovne zakonitosti pri vodenju pogovora
 • aktivno poslušanje
 • prepoznavanje signalov sogovornikov
 • empatija

6. Vrste komunikacije
 • osebna komunikacija
 • komunikacija s skupino
 • komunikacija po telefonu
 • komunikacija prek elektronske pošte
 • pisno komuniciranje

7. Prepoznajte vedenjski stil sogovornika - orodje SDI
 • zakaj smo različni
 • prepoznajte vrednote sogovornika
 • motivacija in vedenje
 • spoznajmo vedenjske tipe

8. Učinkovito reševanje konfliktov - orodje SDI

 • kaj je konflikt in kaj ni konflikt
 • konfliktno zaporedje
 • notranje izkušnje v konfliktu
 • preprečevanje in reševanje konfliktov

 

Prijava in informacije

Za prijavo in informacije nas lahko vsak delovni dan pokličete na brezplačno telefonsko številko 080-30-32 ali prek e-mail naslova info@smartnaris.si.

Preverite še ponudbo naših računalniških in jezikovnih E-tečajev na spletni aplikaciji Smart ARENA.