Komunikacijske veščine na delovnem mestu


Delavnica o komunikacijskih veščinah na delovnem mestu bo vas in vaše zaposlene usmerila na pravo pot ter vam podala konkretne nasvete kako rešiti morebitne komunikacijske šume.
Clampitt in Downs (1993) trdita, da kvalitetna organizacijska komunikacija prinese povečano proizvodnjo, zmanjšano odsotnost, večjo kvaliteto uslug in proizvodov, povečanim obsegom inovacij, manjše število stavk in zmanjšanje skupnih stroškov. Nezadovoljiva organizacijska komunikacija povzroča manjši občutek pripadnosti pri zaposlenih, zmanjšano proizvodnjo in večje izostajanje iz službe, iz česar sledi, da morajo biti komunikacijski sistemi in praksa pazljivo načrtovani ter integrirani v strateško poslovanje organizacije (Barker in Camarata v Hargie in drugi 1999, 415).


Cilji delavnice komuniciranja na delovnem mestu so:

  • Identifikacija zaposlenih z organizacijo
  • Socializacija zaposlenih
  • Prepričevanje in animiranje zaposlenih
  • Doseganje lojalnosti in motivacije pri zaposlenih
  • Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov

Vsebina:
  • Kako izražati na delovnem mestu in kakšno vrsto komunikacije uporabljati?
  • Kako učinkovito reagirati v komunikaciji?
  • Kako aktivno poslušati?
  • Kako ustvariti dobre odnose na delovnem mestu?
  • Kako ravnati v konfliktnih situacijah s sodelavci?

 

Prijava in informacije

Za prijavo in informacije nas lahko vsak delovni dan pokličete na brezplačno telefonsko številko 080-30-32 ali prek e-mail naslova info@smartnaris.si.

Preverite še ponudbo naših računalniških in jezikovnih E-tečajev na spletni aplikaciji Smart ARENA.