VAROVANJE INFORMACIJ

 

V Varovanju informacij želimo povedati, katere podatke zbiramo, kako jih uporabljamo, kdo ima dostop do njih in kako lahko dostopate do njih, jih posodabljate ali izbrišete svoje podatke.

 

1. Katere osebne podatke zbira SmartNaris d.o.o.

Z namenom, da bi se podjetje SmartNaris d.o.o. čimbolj približalo vašim željam in vam ponudilo storitve, ki jih želite uporabljati, lahko podjetje SmartNaris d.o.o. od vas zahteva osebne podatke. S tem omogočate, da SmartNaris d.o.o. za vas omogoča zagotovitev določenih storitev, vključno s poprodajnimi storitvami.

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na neko osebo in omogočajo njeno identifikacijo – neposredno ali posredno, kot so ime, priimek, starost, telefonska številka, e-pošta in naslov (“Osebni Podatki”).

 

2. Zakaj SmartNaris zbira osebne podatke

SmartNaris zbira, hrani in uporablja vaše osebne podatke v naslednje namene:

-da vam lahko ponudi najnovejše informacije o storitvah podjetja SmartNaris, vključno z izboljšavami in posebnimi ponudbami, ki bi vas utegnile zanimati preko neposrednega trženja

- za izpolnjevanje dolžnosti, ki jo ima po katerikoli prodajni in nakupni pogodbi ter katerikoli drugi pogodbi med vami in podjetjem SmartNaris

- da lahko poskrbi za stranko, vključno s storitvami, ki se nanašajo na poslovanje podjetja SmartNaris, kot poprodajne storitve

-da vas povpraša po mnenju v zvezi s storitvami podjetja SmartNaris in za izvedbo ankete o storitvah

-da poenostavi in izboljša iskanje in pridobivanje informacij o podjetju SmartNaris ter njenih storitvah

- za izboljšavo storitev podjetja SmartNaris

- za izvedbo nagradnih žrebanj, tekmovanj in drugih promocijskih ponudb

 

V te namene lahko SmartNaris deli, omogoči ali preda osebne podatke drugim odvisnim družbam, ki tvorijo Skupino Naris. Odvisne družbe podjetja Skupine Naris bodo vaše osebne podatke uporabljale samo v zgoraj naštete namene v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1 čl. 24) pri uporabi in zaščiti osebnih podatkov. (“Odvisne družbe Skupine Naris” so podjetja in vse pravne ali fizične osebe, ki so neposredno ali posredno v solastniškem odnosu s podjetji, ki tvorijo Skupino Naris).

 

3. Kako SmartNaris zbira osebne podatke

SmartNaris zbira vaše podatke na različne načine. Na primer, prosimo vas lahko za kontaktno informacijo, ko pišete podjetju SmartNaris, ali ko pokličete v zvezi z zahtevo po storitvi, ko se registrirate na prejemanje e-novic ali e-pošte, se prijavite na sodelovanje v spletni anketi ali v kakršnikoli promocijski ponudbi.

Nekaj najbolj značilnih primerov zbiranja osebnih podatkov pri podjetju SmartNaris:

- Ko se registrirate na prejemanje e-novic zberemo podatke o vašem imenu, priimku, naslovu, e-mailu,  telefonski številki, ter storitvi za katero ste izrazili interes in vaše želje v zvezi s pošiljanjem.

- Ko se registrirate na prejemanje e-pošte zberemo podatke o vašem imenu, priimku, naslovu, e-mailu,  telefonski številki, ter storitvi za katero ste izrazili interes in vaše želje v zvezi s pošiljanjem.

- Ko pri nas opravite nakup vezan na storitev, si zapišemo vaše ime, priimek, kontaktni naslov, telefon ter storitev, ki ste jo prejeli.

- Vodimo evidenco vaših kontaktnih podrobnosti in kakršnihkoli posledičnih finančnih transakcijah v zvezi z izvedbo storitve.

 

Podatke, ki jih zberemo preko različnih komunikacijskih kanalov lahko združimo s podatki, ki jih navedete podjetju SmartNaris v drugih primerih. Na primer, med klici v naše podjetje,  med registracijo do prejemanja e-novic ali dostopa do ponudb na internetu, ali na javnih prireditvah, kot so razstave in trgovski sejmi. Osebne podatke, ki jih v teh primerih zaupate podjetju SmartNaris, lahko združimo z obstoječimi podatkovnimi bazami in shranimo za poenostavitev sistemov za upravljanje s podatki naših strank.

 

4. Vaše želje

Osebne podatke, ki jih zberemo, lahko shranimo v različnih podatkovnih bazah. SmartNaris si prizadeva upoštevati želje, ki jih izrazite tekom časa, da bi lahko vaše podatke obdeloval na čim bolj dosleden način. Če iz kakršnega koli razloga prejmete nepravilne podatke, lahko kontaktirate podjetje SmartNaris in težavo odpravite.

 

5. V kakšnem primeru SmartNaris razkrije osebne podatke

SmartNaris ne bo razkrila vaših osebnih podatkov nobeni tretji osebi, z izjemo podjetjem, ki so naštete kot poslovni partnerji (našteti v točki 1), brez vaše privolitve, razen v naslednjih primerih:

Osebni podatki se lahko razkrijejo tretji osebi, ki je podpogodbenik, za omogočenje izvajanja pogodbe, v kateri ste pogodbenik ali v druge namene, naštete pod točko 4. SmartNaris se poslužuje drugih podjetij za izvajanje storitev v njihovem imenu, na primer, za izpolnjevanje naročil, dostavljanje pošiljk, pošiljanje pošte in e-pošte, zagotavljanje marketingških storitev in zagotavljanje storitev strankam. Ta podjetja imajo dostop do osebnih podatkov, ki so potrebni za izvajanje teh storitev, ne smejo pa jih uporabljati v nobene druge namene in od njih se zahteva, da obdelujejo podatke v skladu z veljavnim zakonom.

Osebni podatki se lahko razkrijejo tretji osebi z namenom omogočiti skladnost s pravnimi obveznostmi, ki jih nosi SmartNaris. Če se osebni podatki razkrijejo tretji osebi z namenom omogočiti zagotavljanje storitev za, v imenu, ali v smeri podjetja SmartNaris, bo SmartNaris storila vse, da zagotovi, da bo tretja oseba ravnala v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti in da taki prejemniki:

- ne bodo uporabljali osebnih podatkov v kakršnekoli druge namene, razen dovoljenih

- bodo pridobivali in obdelovali osebne podatke samo pod pogojem, da ščitijo osebne podatke pred nepooblaščeno uporabo in da bodo sprejeli in ravnali v skladu s podobno politiko in pogoji za zaščito in uporabo osebnih podatkov

- strogo izpolnjujejo pripadajoče zakone

Anonimnih ali splošnih podatkov (vključno s “splošnimi” statistikami), po katerih vas ni mogoče identificirati, se ne upošteva pri uporabi, obdelovanju, razkrivanju, prenosu in ostalih omejitvah uporabe osebnih podatkov.

 

6. Zaščita zbranih podatkov

SmartNaris si prizadeva varovati vaše osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo in ohranjati svojo kakovost izvedbe storitev. V tem prizadevanju uporablja različne varnostne tehnologije in postopke ter previdnostne ukrepe, s katerimi pomaga zaščititi osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali spremembami in nezakonitim uničevanjem.

Kako pri nas zaščitimo vaše podatke

- omejimo dostop do vaših osebnih podatkov. Dostop imajo samo uslužbenci, ki morajo priti v stik s temi podatki, če vam želijo zagotoviti storitve

- pri nas imamo fizično, elektronsko in procesno zaščito, ki v skladu z določili ščiti vaše osebne podatke

Kot je tudi običajno najbolje pri uporabi omrežja, vam odsvetujemo uporabo trivialnih imen in gesel za logiranje. Geslo naj bo sestavljeno „kompleksno” – naj se sestoji iz črk in številk, ter naj bo varno shranjeno in občasno spremenjeno z vaše strani.

 

7. Dostop do vaših osebnih podatkov

V skladu s 73. Členom ZVOP-1-UPB1 imate pravico do dostopa do osebnih podatkov in popravljanja ali brisanja nepravilnosti v vaših osebnih podatkih, ter da nasprotujete njihovemu obdelovanju.

Če si želite ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi podjetja SmartNaris, nas kontaktirajte na naslovu, navedenem pod točko 10 spodaj, preko e-pošte, telefona ali pisma. Za zaščito zasebnosti boste morali navesti neko vrsto identifikacije.

Če to zahtevate, vam lahko pošljemo obrazložitev v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov in potrdilo, da so bile vse pomembne stranke po potrebi obveščene o vaši zahtevi po informacijah, spremembah ali izbrisu. Podjetje SmartNaris si prizadeva čim bolje ustreči takim zahtevam.

Če se želite odjaviti od prejemanja ponudb in najnovejših informacij o storitvah podjetja SmartNaris, nam to lahko sporočite na naslov ali preko e-pošte nevedenih pod točko 10 in pri tem navedite preko katere oblike komuniciranja nočete biti več kontaktirani – e-pošta, pošta, telefon, SMS. Če za kontaktiranje s podjetjem SmartNaris uporabljate več kot en naslov za e-pošto, se odjavite od vseh e-poštnih računov, ki jih uporabljate.

 

8. Povezave na druge spletne strani

Nekatere spletne strani podjetja SmartNaris vsebujejo povezave na druge spletne strani, katere ne upravlja podjetje SmartNaris. S temi spletnimi stranmi SmartNaris ne deli vaših osebnih podatkov. Čeprav si prizadevamo, da bi se povezovali samo s stranmi, ki si z SmartNaris delijo visok standard in spoštovanje zasebnosti, za vsebino, varnost in zasebnost, katere zagotavljajo druge strani, SmartNaris ni odgovorna in zavrača vsakršno odgovornost glede uporabe takih strani in tamkajšnje vsebine.

 

9. Standardi

Politika varovanja zasebnosti podjetja SmartNaris je bila izdelana v skladu s priporočili  Evropske federacije združenj za Direktni marketing (FEDMA) - Kodeks ravnanja za zaščito podatkov , ter v skladu z Direktivo EU 95/46 in ZVOP-1-UPB1.

 

10. Stik z nami

Če imate vprašanja ali pripombe, jih, prosimo, pošljite na naslov info@SmartNaris.si ali pa nas kontaktirajte na naslednjem naslovu:

 

SmartNaris d. o. o.

 

Sedež podjetja:

Šolska ulica 2

6000 Koper

 

Poslovna enota Ljubljana

Jalnova ulica 70

1000 Ljubljana

 

Telefon: 080 30 32

Davčna številka: 76597008

 

Datum zadnje posodobitve: Julij 2010